Draženje materialov nima vpliva na projekte

0
238

Poljčanska občina je v letošnjem letu realizirala praktično vse zastavljene cilje. Kljub temu je bil potreben rebalans proračuna, ki predvideva znižanje sredstev na odhodkovni strani. Župan Stanislav Kovačič pa pojasnjuje, da bodo občinski projekti, kljub sprejetemu rebalansu in draženju gradbenih materialov, izvedeni brez večjih finančnih odstopanj.

Občina Poljčane po uspešno sprejetem rebalansu proračuna nemoteno nadaljuje svojim delovanjem. V letošnjem letu se namreč soočajo z enormnimi podražitvami gradbenih materialov, kar je bil eden izmed ključnih razlogov za razpravo o rebalansu občinskega proračuna.

Pri držanju cen so bili torej dokaj uspešni, katere pa so ta trenutek najpomembnejše investicije v občini Poljčane?

Dejavni bodo tudi na področju ohranjanja lokalne kulturne dediščine, pristopili so namreč že k revitalizaciji Senegačnikove domačije.

Šport in rekreacija sta visoko na agendi vodstva poljčanske občine. V letošnjem letu so že uredili manjše pomanjkljivosti na nogometnem igrišču, načrtujejo pa izgradnjo balvanske stene.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here