Dom starostnikov bi naj zgradili do leta 2025

Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah je še v preteklem mandatu pod vodstvom župana Silva Slačka z resornim ministrstvom podpisala pismo o nameri za gradnjo enote doma starostnikov. Slednja bo delovala pod okriljem Doma Danice Vogrinec Maribor, locirana pa bo na prostoru ob športni dvorani oz. na tako imenovanem Ferkovem bregu.

Dom starostnikov bo predvidoma deloval s 35 posteljami in z dnevnim varstvom za pet oseb. Že v preteklih letih je bila pripravljena celotna dokumentacija, sedaj pa se čaka na odločbo ministrstva za solidarno prihodnost. Kdaj pa se nadejajo začetka realizacije projekta oz. njegovega dokončanja?

Občina bo za projekt prispevala 750.000 evrov, celotna finančna konstrukcija pa je ocenjena na nekaj več kot 5 milijonov evrov. Z izgradnjo novega doma za starejše pa želijo zagotoviti kvalitetne pogoje za vse starostne skupine v občini in posledično zmanjšati tudi odseljevanje.

Predvideva se novogradnja s štirimi bivalnimi enotami, ki bodo nudile oskrbovalne storitve za starostnike. Ob samem objektu pa bo urejena tudi okolica s sprehajalnimi potmi za starostnike, ob tem pa bodo na zunanjih površinah umestili manjši poligon za vadbo na prostem.