Delež prebivalcev s terciarno izobrazbo letos višji kot leto prej

1. januarja 2020 je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, 30 % upokojencev. Število aktivnih prebivalcev se je v primerjavi z letom 2019 povečalo, delež višje- in visokošolsko izobraženih prebivalcev pa je dosegel 24,5 %.

Več aktivnih prebivalcev kot leto prej

Število aktivnih prebivalcev (to so zaposleni in brezposelni skupaj) se je v letu 2019 povečalo za skoraj 10.000, na 990.747. Zaposleni so 1. januarja 2020 predstavljali 92 % vseh aktivnih prebivalcev (0,3 odstotne točke več kot leto prej).

Število upokojencev med prebivalci Slovenije se je v letu 2019 nekoliko znižalo in 1. januarja 2020 jih je bilo 532.169. Med neaktivnimi prebivalci, starimi 15 ali več let (to so upokojenci, učenci, dijaki in študenti ter drugi), so predstavljali dve tretjini (67 %). Število učencev, dijakov in študentov se je zmanjšalo skupaj za približno 2.600. Število drugih neaktivnih se je zvišalo za približno 5.700.

Bolje izobraženi

1. januarja 2020 je imela Slovenija 435.889 prebivalcev s končano višjo ali visoko šolo. Delež prebivalcev Slovenije s terciarno izobrazbo se je v letu 2019 povečal za 0,3 odstotne točke.

Skupaj je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, takih, ki so imeli končano največ osnovno šolo, 403.570. Število prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo se je v letu 2019 zmanjšalo, in sicer deloma zato, ker mladi večinoma nadaljujejo šolanje na višji stopnji, deloma zato, ker so imeli zelo pogosto táko izobrazbo prebivalci, ki so v letu 2019 umrli. Med prebivalci, starimi 65 ali več let, je bilo 1. januarja 2020 osnovnošolsko ali nižje izobraženih 39 %, med prebivalci, starimi 25–49 let pa je delež takih znašal manj kot 9 %.

Izobrazba zaposlenih višja od izobrazbe brezposelnih, izobrazba upokojenk nižja od izobrazbe upokojencev

Med zaposlenimi je bilo takih s terciarno izobrazbo 35 %. Med brezposelnimi pa je bilo takih 19 %. Delež srednješolsko izobraženih je bil v obeh skupinah nekaj okoli 60 %. Temu ustrezno je bilo med brezposelnimi precej več prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo: 21 %; med zaposlenimi je bilo takih 8 %.

Med upokojenci je bilo za 37 % takih, ki so imeli osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. Zaradi specifične sestave te skupine prebivalcev (ker visoko starost doživi več žensk kot moških) je bilo med upokojenci več žensk z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (45 %) kot moških (25 %). Še najmanjša je bila razlika v izobrazbi med spoloma med upokojenci s terciarno izobrazbo; teh pa je bilo sicer sorazmerno malo (13 %) in so bili večinoma mlajši od 75 let.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj