Dan sadjarsko vinogradniške tehnike

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je ustanova z ugledom in tradicijo, ki ima globoke korenine svojega delovanja na področju razvoja slovenskega kmetijstva. LEtos so na dnevu sadjarsko vinogradniške tehnike organizirali številna strokovna predavanja na tematiko gnojenja trajnih nasadov, varstva sadnega drevja, varstva vinske trte. Predstavili pa so tudi demonstracije mehanizacije in novih tehnologij.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, skupaj z Biotehniško šolo Maribor in Društvom podeželske mladine Maribor, organizira Dan sadjarsko vinogradniške tehnike. Na dogodku so poleg demonstracije kmetijskih strojev, spremljali tudi zanimiva predavanja na temo gnojenja ter varstva vaših rastlin.

Kmetijstvo se poleg hudega povišanja repormateriala, škropiva, embalaže in goriva, sooča z izzivi vpeljave novih tehnologij. Obenem pa se potrošniki vedno bolj zavedajo pomena ekološko pridelane hrane.

A ključen problem je višina investicij, ki zahteva veliko denarja, kar je za majhno kmetijo nemogoče. In kako mladi razmišljajo o prihodnosti kmetijstva?