Četrti neuspeli poskus seje

0
188

Županja občine Ruše je po treh neuspelih poskusih znova sklicala izredno sejo občinskega sveta, na katero pa velika večina svetnikov sploh ni prišla. Občinski svet zaradi zgolj enega navzočega svetnika ni bil sklepčen, tako da je seja znova odpadla. Po številnih obračunavanjih med opozicijo in občinskim vodstvom pa se poraja vprašanje ali se bodo v Rušah še sploh kdaj srečali na seji občinskega sveta.

Tudi 7. izredna seja občine Ruše ni prinesla odločitve o umestitvi ruške obvoznice. Ruška županja je poudarila, da je bila seja na to temo sklicana že četrtič, z željo po rešitvi situacije ter z gradivom na zahtevo svetnikov in s sklepi, ki so jih ti predlagali. Kot sklep so predlagali izločitev variante 2 (ob železnici) , torej variante, ki jo je predlagala stroka, izbrana že v mandatu prejšnjega župana, kompetentna ter z referencami. Trasa, ki je osnovana na strokovnih argumentih in ocenah, kar zahteva tudi zakonodaja in ki jo je potrdilo tudi Ministrstvo za infrastrukturo. A večina svetnikov občinskega sveta je proti tej varianti obvoznice.

Opozicija je mnenja, da občinsko vodstvo načrtno forsira vzpostavitev novejše verzije trase, med tem ko v civilnih iniciativah zahtevajo obvoznico po starem OPPN.

Zaradi agonije manjkajočih svetnikov in principialnega načinu glasovanja večine občinskega sveta, se situacija vsaj za enkrat zdi nerešljiva uganka.

Županja je še poudarila, da je bilo s strani svetnikov sklicani tiskovni konferenci, bilo izrečenih veliko obtožb, brez po njenem mnenju enega dokaza in tehtnega argumenta.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here