Ceste in poplavna ogroženost visoko na agendi občine

0
482

Občina Majšperk tudi letos namenja določen del proračuna za sanacijo in rekonstrukcijo občinskih cest. Nekaj naložb bodo finančno pokrili iz lastnih virov, projekt ureditve ceste skozi Ptujsko goro pa bo sofinanciralo resorno ministrstvo. Poleg tega je že v pripravi ureditev ceste in pločnika Stoperce – Grdina.

Ravno zaradi podražitev so bili primorani k prilagajanju odhodkov, zato so že sprejeli rebalans občinskega proračuna. Po besedah županje Darinke Fakin gre za vsakoletno stalnico, a letos je bil zaradi draginje še toliko bolj ključen za nemoteno izpeljavo vseh projektov.

Ureditev osnovne infrastrukture je visoko na agendi majšperške občine, zato so se prijavili na državna razpisa za Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo. Gre za projekt v skupni vrednosti 18,3 milijona evrov in je namenjen zmanjševanju poplavne ogroženosti Dravinje in Polskave na območju petih občin: Majšperk, Slovenske Konjice, Videm, Kidričevo ter Slovenska Bistrica.

Poleg cest in poplavne ogroženosti pa sledijo tudi državnim in evropskim trendom gradnje kolesark. Želja je namreč vzpostaviti povezavo središčnega mestnega naselja Ptuj s sosednjimi občinami, iz katerih potekajo dnevne migracije v središče regionalnega pomena.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here