spot_img

Novice

00:03:31

Dan sadjarsko vinogradniške tehnike

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je ustanova z ugledom in tradicijo, ki ima globoke korenine svojega delovanja na področju razvoja slovenskega kmetijstva. LEtos so na dnevu sadjarsko vinogradniške tehnike organizirali številna strokovna predavanja na tematiko gnojenja trajnih nasadov, varstva sadnega...

Slovenija z akcijskim načrtom odpravlja kršitev prava EU

Ministrstvo za okolje in prostor je sprejelo Akcijski načrt za obravnavanje prednostnih poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (2022–2027). Načrt se posveča zlasti preprečevanju vnosa in širjenja. Slovenija je načrt pripravila na podlagi zahtev evropske uredbe. Invazivne tujerodne vrste...
00:05:02

Kakšni so prehranski izzivi prihodnosti?

Lokalna trajnostna oskrba s hrano predstavlja lokalno pridelavo, predelavo in distribucijo trajnostno proizvedene hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na lokalnih trgih – od njive do krožnika v lokalnem okolju. Poseben pomen takšni prehrani...
00:05:06

Nastilj iz odprašene in rezane slame

Na mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede so s projektom  Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali želeli izboljšati konkurenčnost živilsko predelovalne panoge in dvigniti dodane vrednosti kmetijskim proizvodom....
00:04:52

Spet bo dišalo po dobrotah kmetij

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prirejajo v okviru FESTIVALA DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ že 33. državno prireditev...

Kakšni so potenciali slovenske lesne industrije?

V novi študiji, ki bo podlaga za pripravo strategije lesne industrije 2021–2027, mednarodni priznani strokovnjaki ugotavljajo, kako izkoristiti potencial lesa in lesne industrije za uresničitev trajnostnega razvojnega preboja v Sloveniji. Čeprav letno priraste 4 m³ lesa na prebivalca, ga za...

Zadnje novice

Večina ugovorov na dohodnino je rešenih

Ta teden je Finančna uprava RS z osebno vročitvijo odpremila že 21.431 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki...

Kje boste letos dopustovali?