spot_img

Aktualni razpisi za kmetijstvo

Več kot milijon evrov za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinograndištvu

Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi...

Javni razpis za ureditev gozdne infrastrukture

Predmet Javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021  je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000...

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021

Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi. Višina razpisanih nepovratnih sredstev...

KGZS in AKTRP s pozivom majhnim kmetijam k prijavi na razpis pomoči za razvoj dejavnosti

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) sta danes pozvali majhne kmetije, naj se prijavijo na tretji razpis pomoči za zagon dejavnosti, namenjene njihovemu razvoju. Razpisanih je 15,4 milijona evrov nepovratnih...

10 milijonov evrov za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 (PRP 1014–2020) za leto 2021. Za ta namen...

3 milijone evrov nepovratnih sredstev za namakalne sisteme

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 4. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. Razpisanih je 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti...

Zadnje novice

00:04:05

Avtobus humanitarne pomoči proti Harkovu

Maribor je priskočil na pomoč pobratenemu ukrajinskemu mestu Harkov. Na predlog tamkajšnjega župana Ihorja Terekhova mu bo podaril avtobus....

Kako se boste prilagodili novim cenam goriva?