spot_img

Regionalna preskrba

00:03:20

Raje rešite, kot na novo sadite

Vse več je vročinskih valov, ki jim sledijo huda neurja s točo. In čeprav le-ta uniči veliko vrtnin in zelenjave, vseh ni potrebno na novo saditi. Najbolje je dva do tri dni počakati z ukrepi. Če nekatere rastline lahko...
00:05:13

Kako zaščititi zelenjavo po toči?

Nestanovitno vreme z velikimi temperaturnimi nihanji je povezano s pogostimi neurji, ekstremnimi padavinami, žal tudi točo. Njene posledice na domačih vrtovih ali njivah pa so lahko uničujoče. Tako je bilo tudi v Podravju, kjer so zadnja neurja dodobra uničila...
00:03:49

Velik potencial kmetij

Na Ptuju se tamkajšnji kmetijsko gozdarski Zavod pohvali s sodobno učno sirarno. V ta namen so v okviru projekta kupili najnujnejšo opremo za izvajanje projektnih aktivnosti. V lastni učni sirarni izvajajo tečaje predelave mleka ter za kmetije organizirajo predavanja, osebno...
00:08:15

Tradicija in entuziazem med vinogradi

Sodobno ekološko vinogradništvo ima v Evropi začetke v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, nekako vzporedno z razmahom tako imenovane zelene revolucije. Namesto, da bi z agresivnimi metodami kot so uporaba sort z velikim donosom, povečevanje rodovitnosti zemlje z umetnimi gnojili, zaščita...
00:05:28

Slovensko mleko je naš ponos

Proizvodnjo mleka ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Govedoreja se je od sredine devetdesetih let koncentrirala in specializirala, kar se izraža v zmanjševanju števila rejcev, povečevanju povprečne velikosti črede na gospodarstvo, rasti mlečnosti krav in v večji kakovosti mleka. Prireja mleka...
00:03:31

Dan sadjarsko vinogradniške tehnike

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je ustanova z ugledom in tradicijo, ki ima globoke korenine svojega delovanja na področju razvoja slovenskega kmetijstva. LEtos so na dnevu sadjarsko vinogradniške tehnike organizirali številna strokovna predavanja na tematiko gnojenja trajnih nasadov, varstva sadnega...

Zadnje novice

00:04:05

Avtobus humanitarne pomoči proti Harkovu

Maribor je priskočil na pomoč pobratenemu ukrajinskemu mestu Harkov. Na predlog tamkajšnjega župana Ihorja Terekhova mu bo podaril avtobus....

Kako se boste prilagodili novim cenam goriva?