spot_img

Ruše

00:04:35

Športna društva razočarana zaradi zamujene priložnosti

Občina Ruše ima bogato športno zgodovino, tudi zato si je občina prizadevala za nakup dveh zemljišč na javni dražbi, ki se nahajata neposredno zraven Športnega parka Ruše. A občinski svetniki so soglasje k nakupu zemljišča zavrnili, tako se občina...

Občina Ruše uspela pridobiti sredstva države za prizidavo Zdravstvene postaje

V občini Ruše že nekaj let zaznavajo, da v Zdravstveni postaji Ruše primanjkuje prostora. V prostorski stiski so prav vsi zdravstveni programi. Zato so v letu 2021 intenzivno pristopili k pripravi projektne dokumentacije, pridobili gradbeno dovoljenje in sedaj tudi...
00:03:36

Četrti neuspeli poskus seje

Županja občine Ruše je po treh neuspelih poskusih znova sklicala izredno sejo občinskega sveta, na katero pa velika večina svetnikov sploh ni prišla. Občinski svet zaradi zgolj enega navzočega svetnika ni bil sklepčen, tako da je seja znova odpadla....

Županja Urška Repolusk odgovarja na očitke svetnikov

Nekaj občinskih svetnikov v Rušah je na tiskovni konferenci spregovorilo o, po njihovem mnenju spornih ravnanjih ruške županje glede problematike ruške obvoznice. Predstavitev aktivnosti in finančnih posledic obvoznice Ruše je bila zadnji mesec uvrščena tako na redno sejo kot...
00:03:38

V Rušah znova brez odločitve

Včeraj je bila v Rušah 6. izredna seja Občinskega sveta, in sicer zato, ker predhodna izredna seja ni bila izvedena zaradi nesklepčnosti. Naj spomnimo, da so se 5. izredne seje udeležili samo 4 svetniki, medtem ko je kar 14...
00:03:55

Bodo ruški svetniki tokrat le sklepčni?

V občini Ruše bodo danes ponovno skušali speljati izredno sejo, na kateri si županja Urška Repolusk želi občinskim svetnikom predstaviti aktivnosti v zvezi z obvoznico ter finančne posledice umeščanja, kar so svetniki zahtevali s sklepom na 20. redni seji....

Zadnje novice

Večina ugovorov na dohodnino je rešenih

Ta teden je Finančna uprava RS z osebno vročitvijo odpremila že 21.431 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki...

Kje boste letos dopustovali?