Poljčane

00:03:28

Med prednostnimi nalogami tudi ureditev tržnice

Občina Poljčane v tem trenutku ne premore dostojno urejene tržnice oziroma prostora za druženje občanov. Po zagotovilih župana Stanislava Kovačiča pa si to naj v kratkem tudi spremenilo. Na občini so v zaključni fazi projektiranja sodobne tržnice, ki bi...
00:04:02

Projekt stoletja prinesel želene učinke

Projekt obvoznice, nadvoza in podvoza ter obnove železniških postaj v Poljčanah in Slovenski Bistrici popolnoma spreminja videz Poljčan in močno skrajšuje vožnjo med Poljčanami in Slovensko Bistrico. Na območju podvoza je omogočen tudi izven-nivojski dostop za potnike na perone,...
00:03:37

V Poljčanah so se zbrali ljubitelji starodobnikov

V občini Poljčane je bilo meseca maja ustanovljeno društvo tehnične dediščine Poljčane,  katerega delovanje je bilo do nedavnega zaradi epidemije močno oteženo. Ob boljših epidemioloških pogojih pa so se uvodoma organizirali  dogodek, na katerem so predstavili različne tipe starodobnih...
00:03:54

Sredstev za gradnjo čistilne naprave še ni

V občini Poljčane se že dalj časa soočajo s problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Po zagotovilih župana Stanislava Kovačiča je občina že uredila vso potrebno dokumentacijo za gradnjo kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave, a zatika se pri...
00:04:01

Zavidljiva raven cestne infrastrukture v Poljčanah

Občina Poljčane velja sicer za sorazmerno majhno občino, a je kljub temu izvedla že veliko različnih investicij. Ena izmed finančno bolj obremenljivih je bila izgradnja podvoza pod železniško progo med Poljčanami in Slovensko Bistrico, ki je sprostila prometne tokove...
00:04:21

Otvoritev prenovljenega športnega igrišča

Osnovna šola Kajetana Koviča je po dolgoletnih prizadevanjih končno dočakala prenovo športnega igrišča. Občina Poljčane je potek projekta razdelila na dve leti in zanj namenila nekaj več kot 500,000 evrov, pri čemer je pridobila tudi sofinancerska sredstva ministrstva za...

Zadnje novice

00:02:47

Na prste stopili požigalcem

Na Policijski upravi Maribor so v času od aprila, do novembra 2023 prejeli večje število prijav požarov na območju...
Skip to content