Pesnica

Ureditev občinskega središča v Pesnici

V sodelovanju z mentorji in Občino Pesnica so se študenti Univerze v Maribooru v preteklem šolskem letu lotili idejne naloge za novo ureditev osrednjega območja v naselju.Cilj študijskega dela je bil raziskati možnosti prostorskega razvoja za ožje območje Pesnice...

Gradnja kolesarskega parka v Pernici

V občini Pesnica v tem letu veliko poudarka dajejo na področje športna in aktivnega preživljanja prostega časa občanov. Naprave za vadbo na prostem že stojijo v Pesnici, v letošnjem letu pa jih bodo postavili tudi po drugih krajevnih skupnostih....

V Pesnici nastaja športni park

Občina Pesnica načrtuje ureditev parka na območju deponije zemeljskega materiala v naselju Pesnica. Gre za izgradnjo športno-rekreacijskega parka v vrednosti okrog 250.000 evrov. Občina pa za omenjeno investicijo pričakuje tudi nekaj državnih sredstev.https://vimeo.com/427023334Kar se tiče športa v občini Pesnica,...

Črpanje evropskih sredstev treh občin

Problematika na področju črpanja evropskih sredstev s katerimi se srečujejo slovenske občine je letos zaradi koronavirusne bolezni 19 še večja. Zaradi ne-delovanja celotnega sistema več kot 2 meseca, letos skoraj ne bodo mogle počrpati nič sredstev.https://vimeo.com/426293331Današnje srečanje z ministrom...

Gradnja omrežja Rune teče po načrtih

Dela na vozlišču za dokončno izgradnjo širokopasovnga interneta Rune v Jareninskem dolu so v polnem teku. Vozlišče v Jareninskem dolu je namenjeno 8 okoliškim občinam. Kapaciteta vozlišča je 12.500 priključkov, če bi bilo povpraševanje po več priključkih je tudi...

Subvencije za čiščenje odpadnih vod

Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo zavezala, da bo izvajala ukrepe, ki preprečujejo onesnaževanje voda in skrbijo za ohranitev čistega naravnega okolja ter očistila svoje vode, uredila javno kanalizacijo v naseljih in opustila uporabo pretočnih greznic. Uredba...

Zadnje novice

00:02:47

Na prste stopili požigalcem

Na Policijski upravi Maribor so v času od aprila, do novembra 2023 prejeli večje število prijav požarov na območju...
Skip to content