Lovrenc na Pohorju

00:04:15

Želja po revitalizaciji nekdanjega zdravilišča

Občina Lovrenc na Pohorju je na področju cestne infrastrukture dokončala ureditev državne ceste skozi trško jedro. Ob tem so že v pripravi nadaljnih faz sanacije omenjene državne ceste. Veliko pozornosti bodo v prihodnje posvetili tudi razvoju turizma, saj si...
00:03:51

Zaokrožitev projekta ureditve okolice šole

Občina Lovrenc na Pohorju si je zadala cilj celovito posodobiti vzgojno-izobraževalno infrastrukturo. Tako bodo letos dogradili 7. Enoto vrtca in uredili okolico osnovne šole, ki je že nujno potrebna sanacije. Poleg tega so že pristopili k preučitvi možnosti o...
00:03:42

Rebalas povečal proračun za 2 milijona evrov

V občini Lovrenc na Pohorju so sprejeli rebalans proračuna za leto 2022, ki predvideva znatno povišanje proračuna na prihodkovni strani. Gre za posledico zamika številnih finančno obremenljivih investicij iz prejšnjega obdobja. V letošnjem letu se nadejajo celovite sanacije uničene...
00:03:15

Realizacija projektov participativnega proračuna

Občina Lovrenc na Pohorju je v lanskem letu uvedla participativni proračun. V letošnjem in prihodnjem letu pa je in še bo izglasovane projekte tudi realizirala. Za 7 naaselij je v dveh letih na voljo 140, 000 evrov občinskih sredstev,...
00:03:43

Koliko škode je povzročilo julijsko neurje?

Občino Lovrenc na Pohorju je v juliju prizadelo močno neurje, ki je povzročilo ogromno materialne škode. Po tako imenovani hudi uri je Direkcija Republike Slovenije za vode s svojim koncesionarjem, podjetjem VGP Drava, pričela s prvimi interventnimi deli. Slednja...
00:04:58

Marpurgi: med zgodovino in literarno svobodo

Zgodovinski roman Marpurgi  je lani, ko je minilo četrt stoletja od smrti pisateljice, pri založbi Beletrina doživel ponatis. Ukvarja se z zgodovine Evrope proti koncu srednjega veka, v svojem bistvu zgodbe pa predstavlja zgodovino Maribor in judovske skupnosti v...

Zadnje novice

00:03:05

Pesnica je žagala pozno v noč

Občina Pesnica veliko pozornosti nameni svojim občanom. Tako so jim tudi letos priredili koncert, s katerim so se zahvalili...
Skip to content