Hajdina

00:03:06

Veliko zanimanje za gradnjo

Občina Hajdina je že pred dvema letom sprejela občinski prostorski načrt, kjer je predvidela veliko zanimanje za gradnjo stanovanjskih hiš.Kmalu bodo bogatejši za novo sosesko. V neposredni bližini poslovno-stanovanjskega centra Hajdina (v katerem je tudi sedež občine) se predvideva...
00:02:57

Ključen je razvoj gospodarstva

V občini Hajdina spodbujajo kulturno udejanjanje tamkajšnjih prebivalcev. Tako vsako leto namenijo več tisoč evrov tamkajšnjim društvom. Dodatno pa tudi spodbujajo gospodarstvo.Dodatno pa razdeljujejo tudi sredstva za projektno udejanjanje.Večji poudarek dajejo tudi spodbudam malega gospodarstva, pa tudi industrije, saj...
00:02:23

Uspešno sodelovanje z državo

V letu 2022 je občinski proračun občine Hajdina težak okrog 5,5 milijona evrov. V planu je kar nekaj velikih investicij. Nadaljevali pa bodo tudi z urejanjem občinskih in društvenih objektov in vlaganji v cestno infrastrukturo. A z direkcijo uspešno...
00:02:12

Širili bodo vrtec

Zaradi želja investitorjev, ki želijo na Hajdini graditi, so bile že pred časom  pripravljene spremembe in dopolnitve obstoječega občinskega lokacijskega načrta. Kot je pred časom poudarila Snežana Sešel iz Skupne občinske uprave Spodnjega Podravja, je bil osnutek sprememb lokacijskega...
00:03:02

Nova kolesarska in komunalna infrastruktura

Občina Hajdina je že lani junija sprejela predlog proračuna za leto 2022. Ta je predvidoma težak okrog 5,5 milijona evrov.V planu je kar nekaj velikih investicij. Nadaljevali bodo z urejanjem občinskih in društvenih objektov, vlaganji v cestno infrastrukturo, dodatno...
00:03:43

Tri ključne investicije občine Hajdina

Letošnji proračun Občine Hajdina je visok več kot 5 milijonov in pol, od tega pa skoraj 2,7 milijona evrov namenjajo za investicije. Poleg kanalizacije in kolesarskih poti, bodo največ denarja namenili za komunalno opremljanje zemljišča, kjer bo stal novi...

Zadnje novice

00:03:52

Dom za starostnike ostaja neznanka

V občini Hajdina je lokalna skupnost spremenila prostorski načrt, obenem pa bo zemljišče komunalno tudi opremila.Predvidena je gradnja sodobno...
Skip to content