Cerkvenjak

00:03:17

Več investicij za razvoj občine

Proračunski prihodki občine Cerkvenjak za leto 2023 znašajo 2,4 milijona evrov, odhodki pa 2,5 milijona evrov razliko predstavlja zadolževanje, ki je potrebno zaradi nakupa prostorov za lekarno. Nekaj manj kot milijon evrov letos v Cerkvenjaku namenjajo za investicije. Med večje...
00:03:25

Revitalizirali bi razgeldni stolp pri gasilskem domu

Občina Cerkvenjak je že v preteklosti razmišljala o rekonstrukciji razgledanega stolpa, ki je umeščen v sklop tamkajšnjega gasilskega doma. Gre za točko, ki bi jo bilo po mnenju lokalne skupnosti vredno obnoviti. Občinsko vodstvo je pred leti projekt že prijavilo...
00:03:35

Občina načrtuje dogradnjo vrtca

Občina Cerkvenjak je vrtec zgradila v letu 2014, v današnjem času pa se tam že soočajo s prostorsko stisko. Zato se že pripravlja projektna dokumentacija za njegovo razširitev. Po besedah župana Marjana Žmavca gre za projekt tega mandata. Središče novih...
00:04:20

Sanacije cest in kolesarske infrastrukture

Občina Cerkvenjak bo v letošnjem proračunu za sanacijo občinskih cest namenila nekaj več kot 300, 000 evrov. Cerkvenjak leži na trikotnem slemenu med dolinama rek Pesnica in Ščavnica. V središču naselja je tudi križišče cest, ki povezujejo središče občine z...
00:02:53

Proračun je težak 2 milijona evrov

Občinski svet občine Cerkvenjak je sprejel občinski proračun, ki je na prihodkovni strani »težak« 2,4 na odhodkovni pa 2,5 milijona evrov. Predvidevajo pa tudi novo zadolževanje v višini približno 100 tisoč evrov. Glede na to, da občina Cerkvenjak ni ena...
00:04:03

Stavijo na druženje in turizem

Občina Cerkvenjak ves čas skrbi za objekte, ki so prvenstveno namenjeni kulturi. Letos so modernizirali notranjost dvorane, s katero so želeli dvigniti prepoznavnost kulturne dediščine v sodelovanju z različnimi projektnimi partnerji. Z investicijo so želeli osvežiti dvorano in oder ter...

Zadnje novice

00:02:47

Ključna je sanacija plazov

V Cerkvenjaku vsako leto nekaj denarja namenjajo obnovi cestne infrastrukture. Tudi letos so nekaj del že postorili, glavnina pa...
Skip to content