Aktualni razpisi za kmetijstvo

KGZS in AKTRP s pozivom majhnim kmetijam k prijavi na razpis pomoči za razvoj dejavnosti

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) sta danes pozvali majhne kmetije, naj se prijavijo na tretji razpis pomoči za zagon dejavnosti, namenjene njihovemu razvoju. Razpisanih je 15,4 milijona evrov nepovratnih...

10 milijonov evrov za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 (PRP 1014–2020) za leto 2021. Za ta namen...

3 milijone evrov nepovratnih sredstev za namakalne sisteme

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 4. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. Razpisanih je 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti...

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja...

15 milijonov za nekmetijske dejavnosti na podeželju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne...

Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tretji javni razpis Pomoči za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih...

Zadnje novice

00:02:16

Vnovič brez kompromisa

Med predlaganimi ukrepi interventnega zakona v zdravstvu, ki se nanašajo na delodajalce, je vključeno podaljšanje obdobja, v katerem delodajalec...
Skip to content