Občina Rače Fram se pripravlja na enega izmed večjih projektov v letu 2024 – širitev zdravstvene postaje v Račah. Konec lanskega leta je občinski svet potrdil idejno zasnovo za širitev objekta, ki bo na 600 m² bruto tlorisne površine prinesla nove ambulante in prostore za izboljšanje zdravstvenih storitev za občane.

Projekt vključuje nove prostore za splošno ambulanto, ki bo vključevala novega družinskega zdravnika z dvema referenčnima ambulantama, zobozdravstveno ambulanto z novim zobozdravnikom, pediatrično ambulanto, ki je novost v občini, ter laboratorij.

Novi prostori za splošno ambulanto bodo omogočili prihod novega družinskega zdravnika in dveh referenčnih ambulant, kar bo bistveno zmanjšalo čakalne dobe in povečalo kakovost zdravstvene oskrbe. Prav tako bo širitev omogočila odprtje novih prostorov za zobozdravstveno ambulanto, kar bo pomembno izboljšalo dostopnost do zobozdravstvenih storitev v občini.

Pomembna novost v občini bo pediatrična ambulanta, ki bo nudila specializirano oskrbo za otroke in mladostnike. Poleg tega bo širitev vključevala tudi nove laboratorijske prostore, kar bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše diagnostične storitve.