Bistriški vintgar vnovič odprt

V začetku julija se je na priljubljeno pohodniško pot skozi Bistriški vintgar, nekaj metrov nad Rimskim kamnolomom, v bližini slapa Šum, sprožil zemeljski plaz.

Gasilci PGD Zgornja Bistrica in delavci Komunale Slovenska Bistrica so kraj dogodka zavarovali z mrežo in postavili obvestila o nevarnosti. Pohodniška pot v Bistriškem vintgarju je bila popolnoma zaprta, a predrzni in neodgovorni pohodniki so zaščito odstranili.

A tamkajšnje planinsko društvo je zadevo uredilo v kratkem času. Dela so opravili ročno in zagotovili varnost obiskovalcem, a previdnost ni odveč.

A nevarnosti v okolici Slovenske Bistrice zaradi plazov ostajajo. Letos so že v juniju utrpeli velike škode.

A pri velikih plazovi sami ne morejo sanirati. Tam pomaga država, ki zagotovi sredstva za sanacijo prizadetih območij. A postopki so dolgotrajni.