Banke bi lažje prodajale slabe kredite potrošnikov

 

Na ravni Evropske unije poteka pomembna razprava o zakonski ureditvi, ki bi bankam prek enotnega sekundarnega trga omogočila lažjo prodajo slabih kreditov. Banke bi skladno z novo evropsko direktivo lahko prodajale tovrstne portfelje različnim vlagateljem in specializiranim podjetjem za izterjavo v kateri koli državi EU.

Zveza potrošnikov Slovenije in druge evropske potrošniške organizacije nasprotujejo predlogu direktive Evropske komisije v sedanji obliki, saj ne vključuje prepotrebne zaščite in varstva potrošnikov, ki se borijo s prezadolženostjo in nezmožnostjo odplačevanja dolgov.

Slabi krediti so v veliki meri posledica finančne krize in neodgovornega kreditiranja nekaterih ponudnikov (ponujeni so bili neprimerni finančni produkti, možne posledice finančnih produktov niso bile ustrezno predstavljene, kreditna sposobnost je bila neustrezno ocenjena.

Zato v evropskih potrošniških organizacijah zahtevajo sledeče:

  • Področje uporabe direktive bi moralo biti omejeno izključno na slaba posojila, prodaja dolgov, ki jih kreditojemalec redno odplačuje, pa bi morala biti prepovedana (predlog direktive tega izrecno ne določa).
  • Podjetja, ki izvajajo izterjavo, bi se morala registrirati v državi, v kateri opravljajo svojo dejavnost, ta pa bi tudi izvajala nadzor nad njihovim delom.
  • (Pre)prodajo nedonosnih potrošniških kreditov je treba preprečiti v največji možni meri. Prodaja naj bo zadnja možnost, kadar se dolžnik in upnik ne moreta dogovoriti za bolj primerno rešitev in so izčrpane vse druge možnosti.
  • Le v primeru, da so izkoriščene vse druge možnosti, je omogočena prodaja slabega kredita.
  • Podjetja, ki odkupujejo slabe kredite, in izterjevalci naj bodo strogo nadzorovani, delujejo naj v dobri veri in potrošnike obravnavajo pošteno ter s spoštovanjem do njihove zasebnosti. Sedanje izkušnje s podjetji, ki odkupujejo slabe kredite, in izterjevalci so praviloma negativne.
  • Nova direktiva ne sme zmanjševati obsega pravic potrošnikov v posamezni državi članici, temveč naj ga ohrani ali poveča.
    Posojilojemalci v težavah bi morali imeti pravico do brezplačnega zakonitega zastopanja v sodnih postopkih, ki vključujejo spor z upnikom ali s tretjo osebo.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj