ARSO izdal Sklep o ustavitvi izdaje okoljevarstvenega soglasja

Obnova železniške proge in postaje Pragersko je brez nadaljevanja ter epiloga že dobra tri leta.  V letu 2017 je bila zaključena izdelava projektne in investicijske dokumentacije. Začetek izvedbe del pa se je zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja okoljevarstvenega soglasja premaknil na začetek leta 2021.

Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja ustreznih dovoljenj in soglasij je bila izvedba projekta, za katerega so iz evropskih skladov že zagotovili skoraj 40 milijonov evrov, resno ogrožena.  Gre za to,  da je okoljevarstveno soglasje, ki ga izda Arso, edini pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem pričetek del za izgradnjo podvoza na Pragerskem. Agencija republike Slovenije za okolje in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se že tako dobra tri leta dajeta okrog izdaje okoljevarstvenega soglasja za uredite železniškega vozlišča.

Direkcija RS je postopek pridobivanja pričela pomladi 2017, dve leti kasneje je bil izbran izvajalec za nadgradnjo vozlišča, pogodba z Rikom in RŽDI je bila podpisana poleti 2019. Prenove pa kljub temu niso začeli, ker so na ARSO zahtevali vedno nove in nove analize. Nazadnje so zahtevali izkopane zemljine, za kar je moral DRSI izpeljati nov razpis in za študijo odšteti vrtoglavih 243 tisoč evrov. Glavno odkritje tega postopka je bilo, da zemljina ni kontaminirana.

Začetek oktobra 2020 pa je ARSO izdal sklep o ustavitvi postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko – faza 1.

V obrazložitvi med drugim piše, da je naslovni organ na podlagi proučitve vloge nosilca nameravanega posega ugotovil, da je bila podana vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko – faza 1, ter, da pri nameravanem posegu ne gre za gradnjo nove daljinske železniške prog emednarodnega ali nacionalnega pomena, torej ne gre za poseg iz točke F.1. Ob tem se določa, da je v primeru nadgradnje ali rekonstrukcije železniške proge v dolžini 15 km ali več, s katero se doseže povečanje zmogljivosti prometa za 20% ali več ali povečanje največje hitrosti za 20% ali več, potrebno izvesti predhodni postopek.

Sicer pa je bila ocenjena vrednost investicije na 88,9 milijona evrov. Zagotovljeno je bilo tudi sofinanciranje projekta z evropskimi sredstvi v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 40 milijonov evrov. Za izvedbo gradbenih del je podpisana pogodba z izvajalcema Riko d.o.o. in RZD International LLC v višini 63,2 milijona evrov. Pogodbeni rok za izvedbo del je 25 mesecev od uvedbe v delo, finančna perspektiva, v kateri je treba počrpati evropska sredstva, pa se izteče predvidoma konec leta 2023.

 

 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj