Arhivsko gradivo se seli na novo lokacijo

V Pokrajinskem muzeju, ki ima sedež na mariborskem Glavnem trgu, so pričeli s selitvijo arhivskega gradiva iz skladišča na Taboru na novo lokacijo v Melju.

V Pokrajinskem arhivu Maribor hranijo pergamentne listine, zbirke arhivskih gradiv, dokumente zemljiških posesti in veleposesti, arhivsko gradivo upravnih uradov, sodišč, podjetij, denarnih ustanov, združenj, društev in institucij, iz obdobja po II. svetovni vojni arhivsko gradivo okrožnih, okrajnih, občinskih, mestnih in krajevnih ljudskih odborov in drugih političnih, upravnih in sodnih organizacij oz. ustanov ter osebne fonde in zbirke zgodovinarjev z območja Slovenske Štajerske, znanstvenikov, politikov, pisateljev, skladateljev in drugih.

Vse skupaj bodo tako preselili več kot 7 kilometrov arhivskega gradiva ali okoli 56.000 arhivskih škatel. Gradivo, ki je bilo okuženo s plesnijo, so že pred časom razkužili in umestili v nove arhivske škatle, ki jih bodo preselili na novo. Težave s hrambo gradiva imajo v Pokrajinskem arhivu Maribor zaradi pomanjkanja prostora in umeščenosti v več enot že vrsto let. Ker na sedežu na Glavnem trgu nimajo možnosti širitve, si že dlje časa prizadevajo za novogradnjo, kjer bi lahko vzpostavili ustreznejše pogoje za delo.

Za ta namen je že več let v načrtih zemljišče na Taboru, v Parku mladih. To zemljišče, ki trenutno služi kot parkirišče, je v lasti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pri prenosu lastništva na ministrstvo za kulturo pa se že več časa zatika.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj