Mednarodni dan invalidov: epidemija še poslabšala položaj te ranljive skupine

0
92

Poglavitno sporočilo letošnjega Mednarodnega dneva invalidov, ki bo potekal v četrtek, je ozaveščanje o problematiki epidemije covida-19 v povezavi z invalidi in invalidnostjo. Invalidi so namreč del družbe in ena najranljivejših skupin, ki se je je epidemija dotaknila v največji meri.

Republika Slovenija tako nadaljuje sledenju po zastavljeni poti Konvencije o pravicah invalidov. Vztraja tudi pri svojem delovanju v smeri še bolj vključujoče, dostopnejše in trajnostno razvojne družbe za invalide. Tudi MO Maribor pa se zavzema za boljši položaj invalidov.

Vsak človek si zasluži dostojno življenje.

MO Maribor se zavzema izboljšati življenje invalidov

V obdobju od julija 2020 do konca leta 2022 bo Mestna občina Maribor skupaj s partnerjem Univerzo v Mariboru v okviru projekta DANOVA izvajala aktivnosti, s katerimi bo prispevala k izboljšanju dostopnosti avtobusne postaje za slepe in slabovidne, prav tako pa tudi izboljšanju dostopnosti do storitev in informacij povezanih z uporabo javnega potniškega prometa.

Cigler Kralj opozarja na nujno vključevanje ranljivih skupin

Letošnji mednarodni dan invalidov obeležujemo pod geslom OZN Zgradimo boljšo prihodnost: invalidom vključujoč, dostopen in trajnosten svet po covidu-19. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj pa je ob tem dejal: “Vključevanje ranljivih skupin in skrb zanje je med prednostnimi nalogami mojega mandata.”

Varuh človekovih pravic Peter Svetina na pomanjkanje rešitev opozarja že leta

Peter Svetina opaža, da se je sprejemanje invalidov v slovenski družbi v zadnjih desetletjih sicer izboljšalo. “A bomo morali narediti še veliko do njihove enakopravne vključenosti v družbo,” je poudaril.

“Ugotavljamo, da je v Sloveniji na številnih področjih vse bolj očitna diskriminacija invalidov. Še vedno prihaja do zapletov glede dostopa do sodišč, javnih šol, občin in upravnih enot za gibalno ovirane. Opozarjamo na uporabo znakovnega jezika in druge prilagoditve, ki osebam z različnimi oviranostmi omogočajo enakopravno vključevanje v družbo,” je izpostavil Svetina.

Ratifikacija konvencije izboljšala položaj invalidov

V letih po ratifikaciji konvencije je Slovenija po njihovi oceni pokazala, da v veliki meri uresničuje obveznosti, h katerim se je zavezala. Sprejela je vrsto vključujočih zakonov, ki invalidom omogočajo opolnomočenje življenja v družbi. V svetu se zavedajo, da implementacija konvencije ni in ne bo nikoli dokončano delo, saj se družba spreminja, spreminjajo se vrednote, način življenja, sistemi delovanja, vse bolj pa se spreminja tudi človeški vsakdan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here