Tovarna papirja in izdelkov iz papirja Paloma, ki se nahaja v Sloveniji, je zadnjih sedem let v lasti češko-slovaške skupine Eco Investment. Ta skupina je v zadnjih štirih letih ob podpori države investirala 130 milijonov evrov v posodobitev proizvodnih in skladiščnih zmogljivosti. S temi investicijami so uspeli modernizirati infrastrukturo tovarne, kar omogoča bolj učinkovito in kakovostno proizvodnjo papirnih izdelkov.

Prenovljene proizvodne zmogljivosti vključujejo najsodobnejšo tehnologijo, ki omogoča hitrejšo in okolju prijaznejšo proizvodnjo. S tem so izboljšali konkurenčnost tovarne na mednarodnem trgu in okrepili njen položaj kot enega vodilnih proizvajalcev papirnih izdelkov v regiji. Prenova skladiščnih zmogljivosti pa je pomembna za zagotavljanje boljše logistike in hitrejše dostave končnih izdelkov do kupcev.

Podpora države pri tej investiciji kaže na pomembnost tovarne Paloma za lokalno gospodarstvo in širšo regijo. Povečanje proizvodne kapacitete in izboljšanje kakovosti izdelkov ne prispevata le k gospodarski rasti, temveč tudi k ustvarjanju novih delovnih mest in trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti. Vlaganja v inovacije in tehnologijo so ključna za dolgoročni uspeh podjetja in njegovih zaposlenih.

S temi izboljšavami se Paloma pripravlja na prihodnje izzive in priložnosti na trgu. Češko-slovaška skupina Eco Investment je s svojimi izkušnjami in finančno podporo omogočila, da tovarna doseže nove standarde odličnosti. S tem so postavili temelje za nadaljnjo rast in razvoj podjetja, ki bo še naprej prispevalo k razvoju papirne industrije v Sloveniji in širše.